Mireia Vives i Borja Penalba – Casablanca

Mireia-Vives-Borja-Penalba_liniesenelcelelectric_Portada

Mireia Vives i Borja Penalba – Casablanca

Cançó inclosa en el disc “Línies en el cel elèctric”, Mesdemil 2017.

Redacció
Redacció

REDACCIÓ AU VA! La informació que consta en aquest article ens l'ha fet arribar el seu autor, o bé ha sigut escollida per l'equip de redacció perquè hem cregut que pot ser del vostre interès. Au va! en cap cas subscriu l'autoria d'aquesta, per la qual cosa a peu d'article se cita el seu autor, font, persona o entitat que la promou.