‘Mans de fang’, nou videoclip de Verdcel

‘MANS DE FANG’ És una cançó visceral i abstracta que fa un un homenatge poètic al personal sanitari. La muntanya russa d’emocions en què estan immerses fa que les seves pròpies mans respongien de forma incerta, i malgrat tot han de superar la situació. S’hi juguen el cos, el cor i el cap per nosaltres, en una situació filla de les retallades en què s’ha fet evident la nuesa amb la que estem esposats als perills.

El vídeo l’ha realitzat Dimas Rodríguez  i hi participa l’actriu Elisabet Molet. Combina la càmera lenta i les animacions, en un ambient fosc i orgànic alhora.

Redacció
Redacció

REDACCIÓ AU VA! La informació que consta en aquest article ens l'ha fet arribar el seu autor, o bé ha sigut escollida per l'equip de redacció perquè hem cregut que pot ser del vostre interès. Au va! en cap cas subscriu l'autoria d'aquesta, per la qual cosa a peu d'article se cita el seu autor, font, persona o entitat que la promou.