Autogestió

L’autogestió és un tema imprescindible per mantenir l’autenticitat del projecte Au va! Per tant, no entenem la web com un negoci o una mercaderia, sinó com a una eina de transformació social. Aquest és el nostre gra de sorra per a transformar la societat.

No contemplem la publicitat com a font d’ingressos per a finançar-nos, tot i que a efectes de fer front a les despeses de manteniment i allotjament web podem optar pel sistema de Google Adsense.

Associació Au va! per a la promoció de la cultura